Kontakt

Audio System Sp. z o.o.

ul. Biernata z Lublina 31
20-465 Lublin
NIP: 946-25-48-636

Tel: (81) 471 32 70
Fax: (81) 471 32 08
Kom: 602 622 329

e-mail: firma@audio-system.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000306722 Kapitał zakładowy spółki: 50 000,00 PLN